SAR-testlaboratorium

  • Kapacitet för huvud, kroppsdelar och hela kroppen 
  • Mätbart frekvensområde: 30-6000MHz 
  • SAR-testning i icke-signal och signallägen 
  • Dialektrisk parametervalidering 
Våra sar-testmöjligheter
SAR Test Laboratory

BSTP-A – Basstation vuxenattrapp

Vår 1,8 meter långa basstationsattrapp för bedömningar av vuxenexponering, som är avsedd för SAR-utvärderingar i enlighet med basstationens antennteststandarder (t.ex. IEC 62232).

DIMENSIONER: 

Längd: 1540mm
Bredd: 339mm

SPEAGs Modular Flat Phantom (MFP)

SPEAGs modulära platta attrapper används för överensstämmelsetester av små trådlösa enheter i kroppsburna konfigureringar enligt IEC 62209-2 etc.

SPEAG’s ELI Phantom

Platt attrapp för överensstämmelsetestning av handhållna och kroppsmonterade trådlösa enheter i frekvensområdet 30 MHz till 6 GHz.

DIMENSIONER:

Huvudaxel: 600mm
Lillaxel: 400mm

DASY5 SAR Robot

SPEAGs DASY5 SAR Test System

Vi använder DASY5 SAR-testsystem i RF-avskärmade rum.

SPEAGs TWIN SAM Phantom

Överensstämmelsetestning av trådlösa enheter i handhållna konfigurationer i enlighet med IEC 62209-1, IEEE 1528 etc.

DIMENSIONER:

Längd: 1000mm
Bredd: 500mm
Höjd: justerbara fötter

Vill du veta mer?

Kontakta våra försäljare!

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo
Sales & Marketing Manager

E-post