Trådlös 5G & strålformande antennmätningar

I moderna radiosystem är strålformning en av kärnteknikerna för att uppnå höga genomströmningar eller långdistansanslutningar. Design och implementering av fasbaserad antenn kräver noggrann karakterisering av individuell prestanda av antennelement.

Lär mer om våra strålformande mätresultat och hur de kan användas i fleranvändar-MIMO.

läs mer kontakta våra experter
MIMO Pattern Beamforming Graph

5G strålformande antennmätningar för Orbis Systems

Verkotan genomförde 5G strålformande antennmätningar till Orbis Systems 5G OTA testutvecklingsreferensantenn. Det här strålningsmätningssystemet är en av Verkotans egenutvecklade lösningar för testning av 5G-antenner och storantenn-prestanda. Tidigare har universitet i Uleåborg även använt våra antennmatris strålformande testtjänster för stora antenner.

läs mer

5G-testkapacitet

  • Prestandatest för strålformande antennmatris 
  • Mätning i komplexa kanalmodeller för MIMO-testning 
  • 5G-testning i båda riktningar: uplink och downlink 
Begär en offert
5G Antenna

Testkammare

Alla tester görs i helt ekofri kammare byggd för OTA-mätningar. Vi bygger 5G-testkapacitet med multiantennmetodik såsom MIMO och massiva MIMO-mätningar.  

Beroende på dina behov och produkter kan vi använda 3D-antenninstallationslösningar. 

Skillnaderna mellan 5G och 4G

Den stora skillnaden mellan teknikerna 5G och 4G är att produkter som använder 5G-teknik använder ett stort antal antenner. För att säkerställa att signalerna som skickas från produkterna är så effektiva som möjligt, använder 5G-tekniken flerstrålformning vid utsändning av signalerna. 

När antalet 5G-produkter ökar kommer antalet antenner i produkterna öka vilket kräver mer effektiva OTA (Over-the-Air)-testlösningar för 5G-produkter. RF-mätningar som traditionellt använts för mätning av RF-prestanda kommer att bli opraktiska eller närmast omöjliga. 

Vill du veta mer?

Kontakta våra försäljare!

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo
Sales & Marketing Manager

E-post