Standardiserade vävnadssimulanter

 

Våra standardiserade vätskor uppfyller följande standarder:

  • IEEE Std 1528 
  • IEC 62209-1 
  • IEC 62209-2 
  • FCC KDB publikation 865664 

Huvudsimulerande vätskor

Dielektriska parametrar simulerande huvudvävnadsparametrar enligt definitionen i de SAR-uppfyllande standarderna IEEE Std 1528, IEC 62209-1, IEC 62209-2 samt FCC KDB publikation 865664. 

Begär en offert

Kroppsvävnadssimulerande vätskor

Dielektriska parametrar för kroppssimulerande vätska definieras i FCC KDB publikation 865664.

Begär en offert

Skräddarsydda vävnadssimulanter

Behöver du simulanter för icke-standardtester eller i forskningssyfte? 

Vi har redan skapat olika typer av vävnader åt våra kunder, t.ex. vävnadssimulerande djurmuskel, skalle och hjärna (grå och vit materia), och test av RF-prestanda för implantat inom vården.  

Vätskorna kan användas för studier av hur elektromagnetisk strålning sprider sig genom vävnad, eftersom de utvecklats för att ha liknande dielektriska egenskaper för mänsklig vävnad.  

Simulanterna är inställda på att representera mänskliga vävnader med en noggrannhet på ± 5% vid en temperatur på 22 ± 0,2 grader. Det finns även tillgång till dielektriska data. 

Begär en offert

Vill du veta mer?

Kontakta våra försäljare!

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo
Sales & Marketing Manager

E-post