Verkotan

Testresultat av hög kvalitet och smidig process med decennier av erfarenhet inom den trådlösa industrin.

Verkotans grundare är samma personer som byggde världens ledande Nokia RF OTA-testlaboratorier i Uleåborg, Finland, i slutet av 90-talet. Sedan dess har vårt kärnlabb-team varit föregångare till RF OTA-testutveckling i global skala.

Alla våra experter har upp till 25 års erfarenhet av att utveckla avancerade testsystem för trådlösa prestandatestsystem, för nya testmetoder och bidrar med många verifieringsresultat för 3GPP-standardisering.

Varför välja oss?

Verkotan utmärker sig genom sin flexibilitet. Tack vare våra färdigheter inom OTA-testsystemutveckling och inbyggd testsystemprogramvara kan vi modifiera testskript och utveckla nya testfall för att passa kundbehovet på bara några dagar. Detta visar sig kontinuerligt i våra kundfall, bland annat skräddarsydda tester för bärbara enheter samt sjukvårdsprodukter.

Vår strategi är att tillhandahålla värde bortom standardtestresultat. Vi använder vår expertis och våra flexibla testsystem för att hjälpa dig att koncentrera dig på rätt uppsättning av tester, förbättra hela lösningsprestandan eller till och med utveckla en helt ny testmetod och bidra till att du kan utveckla en bättre produkt. Verkotan ägs av sina anställda och en grupp privata investerare. Vi förvärvade våra toppmoderna Oulu RF OTA-testlaboratorier från Microsoft i januari 2015.

Verkotan är ett FINAS-ackrediterat testföretag och medlem av många allmänt erkända globala organisationer. Vi kan utföra Vodafone- och andra stora operatörers OTA-tester enligt operatörsspecifika krav. Oavsett om du behöver certifieringar och godkännande-tester eller skräddarsydda testlösningar, låt oss visa vår kompetens för dig.

Uppdrag

Vår vision är att erbjuda de snabbaste och mest exakta trådlösa test- och certifieringslösningarna med konkurrenskraftig prissättning för den trådlösa industrin.

Vi tillämpar de senaste och modernaste sätten att arbeta, utvecklar nya testmetoder, agerar nära med partners med syfte att höja servicestandarden inom hela industrin.

Värderingar

Var det självklara valet för kunden när det gäller service, noggrannhet och snabbhet.

Alltid söka förbättringar.

Hantera diskussioner och ifrågasättande med respekt.

Medlemskap och ackrediteringar

FINAS-ackrediterade

Vi har blivit FINAS-ackrediterade för SAR- och OTA-testning.

ILAC – MRA

Genom att ha FINAS-ackreditering är Verkotan även ackrediterade av ILAC.

ILAC är den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som arbetar enligt ISO/IEC 17011 och är involverade i ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, inklusive kalibreringslaboratorier (med ISO / IEC 17025), testlaboratorier (med ISO / IEC 17025), medicinska testlaboratorier ( med ISO 15189) och inspektionsorgan (med ISO / IEC 17020).
(Källa: http://ilac.org/about-ilac)

Bureau Veritas ISO 9001:2015 Certifiering

Vodafone-godkända för OTA-testning

Vi har blivit godkända av Vodafone för att genomföra OTA-testning relaterat till Vodafones interna terminalprocess.

Medlem av O-RAN Alliance

Medlem av Oulu Finncham

Verkotan är medlem av Oulu handelskammare.

Våra kunder och partners efter platser