Sekretesspolicy

Registerägare

Verkotan Oy
Elektroniikkatie 17,
90590 Oulu, Finland

Kari Komonen, CEO
+358 40 5001241
kari.komonen@verkotan.com

Information vi samlar in

Vi kan samla in följande typ av information:

 • Information du lämnar – När du registrerar dig för åtkomst till Verkotans online-resurser (inklusive eventuella kundapplikationer), laddar ner dokument eller fyller i onlineformulär, kan vi be dig om vissa personuppgifter. Du kan ombes att uppge personuppgifter som: Namn, företagsnamn, titel, tjänst, e-postadress, företagsadress och viss demografisk information.
 • Cookies – En cookie är ett litet dataprogram som lagras på en användares dator och som är kopplad till information om användaren. När du besöker Webbplatsen skickar vi en eller flera cookies till din dator eller surfenhet. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, vilket innefattar lagring av användarpreferenser, förbättrade sökresultat och annonsval, samt spårning av användartrender. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies men du kan ställa in din webbläsare att vägra alla cookies eller att informera dig om när en cookie skickas. Vissa Verkotan-funktioner och tjänster kanske inte fungerar ordentligt om dina cookies är inaktiverade. Läs mer om cookies.
 • Web beacons – Webbsidor kan innehålla elektroniska bilder (så kallade ”single pixel GIF” eller ”web beacon”) som tillåter en webbplats att räkna användare som har besökt den här sidan eller för att komma åt vissa cookies. Vi använder web beacons för att spåra effektiviteten hos en e-postkampanj och överföra en persons unika användaridentifiering (ofta i form av en cookie) och associera din uppdaterade information i vår databas. Vår praxis är att inkludera webb beacons i HTML-formaterade e-postmeddelanden (meddelanden som inkluderar grafik) som vi skickar direkt eller via tredje part för att bland annat avgöra vilka e-postmeddelanden som öppnades och för att notera om ett meddelande reagerades på. I allmänhet kan alla elektroniska bilder som ses som en del av en webbsida, inklusive en annonsbanner, fungera som en web beacon.
 • Logginformation – När du öppnar webbplatsen via en webbläsare, program eller annan klient registrerar våra servrar automatiskt viss information. Detta kan innefatta information som din webbförfrågan, din interaktion med en tjänst, Internet Protocol (IP) -adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt konto. I den utsträckning IP-adresser eller liknande identifierare anses vara personuppgifter enligt lokal lagstiftning behandlar vi dessa identifierare som personuppgifter. I likhet med att icke-personliga uppgifter kombineras med personuppgifter behandlar vi den kombinerade informationen som personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Inga uppgifter samlas in om minderåriga

Minderåriga under 18 år ska inte lämna ut några personuppgifter och / eller annan information, inklusive e-postadress, till Verkotan via webbplatsen. Webbplatsen accepterar inte medvetet personuppgifter och / eller andra uppgifter från sådana användare av sina webbplatser och / eller tredje parter.

Syftet med att hantera personuppgifter

Verkotan upprätthåller ett kundregister i ett molnbaserat CRM-system. Dina kontaktuppgifter kan lagras i vårt CRM, t.ex. när

 • du väljer att prenumerera på Verkotans nyhetsbrev eller
 • du kontaktar oss gällande en offertförfrågan eller
 • du ställer frågor till oss gällande våra tjänster eller
 •  vi har identifierat dig som en potentiell kund genom vår research eller
 • det finns kommersiella eller andra affärsexekverande relaterade juridiska skäl eller
 • det finns juridiska skyldigheter för företaget att lagra personuppgifter.

Kommersiella eller andra affärsrelaterade personuppgifter lagras om informationslagringen är nödvändig enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter i dessa fall kommer att raderas när det inte finns någon juridisk anledning att lagra personuppgifterna för de syften som personuppgifterna samlades in (se avsnittet ”Så länge lagrar vi dina uppgifter” nedan).

Personuppgifter lagras också baserat på de juridiska skyldigheter som ställs enligt kraven enligt gällande lagstiftning för att kunna uppfylla de juridiska kraven för ett personuppgiftsregister eller vad som uppges om personuppgiftslagring i gällande lagstiftning.

Så använder vi den här informationen

 • Informationen vi samlar in tillåter oss att hålla dig uppdaterad om Verkotans senaste nyheter och kommande events. Från tid till annan kan vi skicka information till dig om program och tjänster vi tror kan intressera dig. Den hjälper oss även att förbättra våra tjänster, innehåll och kommunikationer. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du välja att säga upp prenumerationen närsomhelst genom processen som redovisas i avsnittet “Säga upp prenumeration” nedan.
 • Vi använder även informationen vi samlar in för att hjälpa oss utveckla, leverera, förbättra och tillhandahålla våra tjänster, innehåll och kommunikationer till dig. Vi kan använda denna information för att slutföra beställningar eller uppfylla beställningsförfrågningar, inkluderat etablering av produktundersökningar.
 • Vi kan använda dina uppgifter för att skicka viktiga meddelanden eller information om tjänster du har beställt från Verkotan, även om du har valt bort att få vår marknadsföringskommunikation.
 • Vi kan använda dina uppgifter för att uppfylla eventuella prenumerationsförfrågningar, skicka ett e-postmeddelande som bekräftar din prenumeration och från tid till annan skicka information till dig för att informera dig om eventuella ändringar eller tillägg till prenumerationer.
 • Vi kan också använda uppgifter som vi samlar för interna ändamål såsom revision, dataanalys och forskning för att förbättra Verkotans produkter, tjänster och kundkommunikation.
 • Vi kan samla in, använda, överföra och avslöja icke-personliga uppgifter (dvs. data i en form som inte tillåter direkt koppling till någon enskild individ) för olika ändamål.
 • Verkotan säljer INTE några av dina personuppgifter.

Så länge lagrar vi dina uppgifter

Vi kommer att spara personuppgifterna om du lämnat ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter hos Verkotan.

Data ska inte sparas längre än nödvändigt för det syfte personuppgifterna hanteras.

Om du inte vill att vi sparar dina personuppgifter tar vi bort dem på din begäran.

Så delar vi information

Du kan välja vilka, om några, av våra onlineresurser du vill delta i. Verkotan delar endast personuppgifter med andra företag eller privatpersoner utanför Verkotan under följande begränsade omständigheter:

 • Vi tillhandahåller sådan information till våra dotterbolag, anslutna företag eller andra betrodda företag eller personer för att behandla eller uppfylla några beställningar på våra vägnar eller tillhandahålla andra tjänster på våra vägnar, inkluderat marknadsföring. Vi kräver att dessa parter samtycker till att behandla sådan information utifrån våra instruktioner och i enlighet med denna sekretesspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.
 • Vi är övertygade om att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av sådan information är rimligt nödvändig för att (a) uppfylla tillämplig lagstiftning, förordningar, rättsprocesser eller verkställbara myndighetstillämpningar, (b) tillämpa användarvillkor, inklusive utredning av potentiella kränkningar, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem, (d) skydda mot skada på andras rättigheter, egendom eller säkerhet som krävs eller tillåtet enligt lag, e) som en del av en fusion, förvärv, finansiering, försäljning av bolagets tillgångar eller intressen i bolaget eller övergång till tjänsten till en annan leverantör eller i händelse av insolvens, konkurs eller förvaltning, eller (f) om vi anser att sådant upplysande är nödvändigt för att identifiera, kontraktera eller väcka talan om skada eller störningar av Verkotans rättigheter och egendom, inklusive att verkställa Verkotans rättigheter mot obehörig åtkomst eller försök till obehörig tillgång till Verkotans informationsteknik tillgångar eller mot annan olämplig användning av Verkotans tjänster.

Så skyddar vi dina uppgifter

Verkotan använder kommersiellt rimliga åtgärder för att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga personer. Detta innefattar men är ej begränsat till kryptering, brandväggar och användning av Secure Socket Layer (SSL). Även om Verkotan strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan Verkotan inte garantera säkerheten för personlig information, och i sista hand lämnar du ut dina personuppgifter på egen risk.

Säga upp prenumeration

Du kan få meddelanden från Verkotan angående produktinformation, marknadsföring eller kampanjer, meddelanden och kommande händelser och / eller andra ämnen. Du kan välja bort reklammeddelanden från oss genom att klicka på en länk som finns i våra kampanjmeddelanden eller skicka ett e-postmeddelande till info@verkotan.com. När du sagt upp en prenumeration kommer du inte längre att få marknadsföring eller marknadsföringskommunikation, men du kommer fortsättningsvis få andra meddelanden, till exempel viktiga meddelanden eller information om tjänster du har beställt från Verkotan.

Bloggar

Vår webbplats erbjuder allmänt åtkomliga bloggar. Du bör vara medveten om att all information du lämnar inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som får tillgång till dem.

Överföring och lagring av personuppgifter utanför EU eller ETA

Kontaktuppgifter lagras i ett molnbaserat CRM placerat inom EU.

Vår e-postmarknadsföringsleverantör arbetar i USA. Leverantören deltar i och har certifierat sin efterlevnad med EU-USA. Privacy Shield Framework och Swiss-U. S Privacy Shield Framework. CRM- och e-postmarknadsföringsleverantören är skyldig att underkasta all personlig information som mottas från EU-medlemsländerna respektive Schweiz, i förhållande till varje skyddsram för integritet, till ramverkets tillämpliga principer.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Denna Sekretesspolicy tillämpas enbart på Verkotans tjänster. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesstillämpning kan skilja sig från Verkotans. Om du lämnar ut personuppgifter till någon av dessa webbplatser, hanteras dina uppgifter enligt deras sekretessvillkor. Vi utövar ingen kontroll över tredjepartswebbplatser, och inte heller länkar till dessa webbplatser antyder att Verkotan är anslutna till den länkade webbplatsen. Dessa andra webbplatser kan placera egna cookies eller andra filer på din dator, samla in data eller begära personuppgifter från dig. Vi uppmanar dig att noggrant läsa sekretessvillkoren för alla webbplatser du besöker.

Din rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter

Du har lagstadgad rätt att se dina uppgifter som lagras i Verkotans CRM. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter rättade eller data raderad på vår CRM eller webbsidor. Begäran behöver skickas skriftligen till Verkotan (info@verkotan.com). Du kommer att behöva styrka din identitet.

Du har lagstadgad rätt att begränsa eller motsätta dig behandling av personuppgifter och rätten att överföra data till ett annat CRM-system. Du har också den lagliga rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Verkotan förbehåller sig rätten att ändra, göra tillägg i eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Eventuella ändringar, tillägg, uppdateringar eller raderingar träder i kraft omedelbart vid publiceringen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter sådan publicering ska anses utgöra acceptans av dig gällande ändringarna.