Verkotan-teamet

Verkotans grundare är samma personer som byggde världens ledande Nokia RF OTA-testlaboratorier i Uleåborg, Finland, i slutet av 90-talet. Sedan dess har vårt kärnlabb-team varit föregångare till RF OTA-testutveckling i global skala.

Alla våra experter har upp till 20 års erfarenhet av att utveckla avancerade testsystem för trådlösa prestandatestsystem, som fungerar som ett CTIA-godkänt OTA-testlaboratorium, som utvecklar nya testmetoder och bidrar med många verifieringsresultat för 3GPP- och CTIA-standardisering.

Varför välja oss?

Verkotan utmärker sig genom sin flexibilitet. Tack vare våra färdigheter inom OTA-testsystemutveckling och inbyggd testsystemprogramvara kan vi modifiera testskript och utveckla nya testfall för att passa kundbehovet på bara några dagar. Detta visar sig kontinuerligt i våra kundfall, bland annat skräddarsydda tester för bärbara enheter samt sjukvårdsprodukter.

Vår strategi är att tillhandahålla värde bortom standardtestresultat. Vi använder vår expertis och våra flexibla testsystem för att hjälpa dig att koncentrera dig på rätt uppsättning av tester, förbättra hela lösningsprestandan eller till och med utveckla en helt ny testmetod och bidra till att du kan utveckla en bättre produkt. Verkotan ägs av sina anställda och en grupp privata investerare. Vi förvärvade våra toppmoderna Oulu RF OTA-testlaboratorier från Microsoft i januari 2015.

Verkotan är ett CTIA-auktoriserat och FINAS-ackrediterat testföretag och medlem av många allmänt erkända globala organisationer. Vi kan utföra Vodafone- och andra stora operatörers OTA-tester enligt operatörsspecifika krav. Oavsett om du behöver certifieringar och godkännande-tester eller skräddarsydda testlösningar, låt oss visa vår kompetens för dig.

Ackrediterat och CTIA-auktoriserat testlaboratorium