Elektromagnetiska fältmätningar

Elektrisk utrustning under användning avger elektromagnetiska fält. Det finns olika regionala gränser som fastställts av tillsynsorgan för exponering av EMF. EMF-testning används för att bedöma exponeringsnivåerna och jämföra dem med referensnivåer. Att uppfylla EMF-kraven är obligatoriskt på de flesta marknader inklusive Europa, USA och Kanada.

Testkapacitet för EMF-mätning

Verkotan erbjuder mätning av elektromagnetiska fält (EMF) för RF-exponeringsutvärderingar. Vi mäter med EMR-300 E-fält från 100 kHz till 3 GHz och H-fält från 27 MHz till 1 GHz och med Narda EHP-200 E/H-fältsond från 3 kHz till 30 MHz.

Vi mäter enligt följande krav/standarder:

  • Kanada: SPR-002 — Kompletterande procedur för bedömning av uppfyllande RSS-102 Exponeringsgränser för nervstimulering
  • EU: Referensnivåmätningar för elektriska och magnetiska fält (enligt EN 62311 och rådets rekommendation 1999/519/EC)
  • USA: RF-exponeringsmätningar för lågfrekvens enligt KDB 680106 D01 (RF-exponeringsbedömningar för trådlösa kraftöverföringsapplikationer med låg strömförbrukning för konsument)
Mätningar av elektromagnetiska fält hos Verkotan

Allmänhetens oro för hälsorisker härrörande från exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF) från olika trådlösa enheter och deras infrastruktur fortsätter att vara ett problem över hela världen. Det är viktigt att allmänheten inte utsätts för farliga nivåer av elektromagnetisk strålning, och därför görs EMF-mätningar för att säkerställa att en enhet efterlever internationella riktlinjer.

Verkotan gör EMF-mätningar för bedömning av radiofrekvensexponering. E-fält mäts inom frekvensområdet 3 kHz–3 GHz och 3 kHz–1 GHz för H-fält.

Kontakta våra försäljare!

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo

Sales & Marketing Manager

+358 44 240 4198

Relaterade nyheter

Certification & Approval

Pre-compliance SAR testing

Specific Absorption Rate (SAR) testing is mandatory for radio devices used closer than 20 centimetres from human body or head. Continue reading to find out why we recommend optimized pre-compliance SAR test to comply with SAR requirements. Läs mer

SAR Testing

UKCA marking – How does Brexit change the process of getting your product to the Great Britain market?

After leaving EU, Great Britain has been moving from the CE marking to the UKCA marking. Read this article to find out what you need to know about new marking. Läs mer

EMF

Four ways to show RF exposure compliance

Electromagnetic radiation is emitted from various natural and man-made sources. For example, electromagnetic radiation emitted from the sun keeps us warm and electromagnetic radiation emitted from the mobile phones enables wireless communication. But how is the radio frequency (RF) exposure of these wireless devices measured? Continue reading to find out. Läs mer

EMF

Low frequency tissue simulating liquids

Verkotan can perform SAR exposure measurements on low frequency devices, such as wireless chargers, credit cards and RFID and NFC systems. We are also happy to offer you tissue simulating liquids for your needs. The liquids we use are blend at Verkotan laboratories by our professionals. Continue reading for more information. Läs mer