Elektromagnetiska fältmätningar

Elektrisk utrustning under användning avger elektromagnetiska fält. Det finns olika regionala gränser som fastställts av tillsynsorgan för exponering av EMF. EMF-testning används för att bedöma exponeringsnivåerna och jämföra dem med referensnivåer. Att uppfylla EMF-kraven är obligatoriskt på de flesta marknader inklusive Europa, USA och Kanada.

Testkapacitet för EMF-mätning

Verkotan erbjuder mätning av elektromagnetiska fält (EMF) för RF-exponeringsutvärderingar. Vi mäter med EMR-300 E-fält från 100 kHz till 3 GHz och H-fält från 27 MHz till 1 GHz och med Narda EHP-200 E/H-fältsond från 3 kHz till 30 MHz.

Vi mäter enligt följande krav/standarder:

  • Kanada: SPR-002 — Kompletterande procedur för bedömning av uppfyllande RSS-102 Exponeringsgränser för nervstimulering
  • EU: Referensnivåmätningar för elektriska och magnetiska fält (enligt EN 62311 och rådets rekommendation 1999/519/EC)
  • USA: RF-exponeringsmätningar för lågfrekvens enligt KDB 680106 D01 (RF-exponeringsbedömningar för trådlösa kraftöverföringsapplikationer med låg strömförbrukning för konsument)
Mätningar av elektromagnetiska fält hos Verkotan

Allmänhetens oro för hälsorisker härrörande från exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF) från olika trådlösa enheter och deras infrastruktur fortsätter att vara ett problem över hela världen. Det är viktigt att allmänheten inte utsätts för farliga nivåer av elektromagnetisk strålning, och därför görs EMF-mätningar för att säkerställa att en enhet efterlever internationella riktlinjer.

Verkotan gör EMF-mätningar för bedömning av radiofrekvensexponering. E-fält mäts inom frekvensområdet 3 kHz–3 GHz och 3 kHz–1 GHz för H-fält.

Kontakta våra försäljare!

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo

Sales & Marketing Manager

+358 44 240 4198

Relaterade nyheter

SAR Testing

UKCA marking – How does Brexit change the process of getting your product to the Great Britain market?

After leaving EU, Great Britain will be moving from the CE marking to the UKCA marking. Read this article to find out what you need to know about new marking. Läs mer

SAR Testing

Limb SAR – How to get your product on the markets quickly?

As the growth of wireless technology continues, SAR testing and regulations have an increasingly important role in consumer protection. France has new requirements regarding testing of the amount of radio frequency absorbed by the user of wireless device. But what this means for product manufacturers? Läs mer

SAR Testing

Uplink Carrier Aggregation (UL CA) – SAR Testing for the newest technology

As cellular technology is constantly changing and improving, we develop our testing capabilities with it. Long-term evolution uplink carrier aggregation, in short LTE UL CA is the latest global phenomenon in cellular technology. We are proud to have tested products containing this technology for the first time. Läs mer

SAR Testing

Specific absorption rate (SAR) Testing – 5 things for companies to consider

Does your product require SAR testing? Knowing the answer to this question in early stages of product development helps you with certification process and getting your device to market as quickly as possible. Surprisingly, many wireless devices require SAR testing. Läs mer