SAR-testning och bedömningar av RF-exponering

SAR-testning måste göras på radioenheter som används närmare än 20 cm från människans huvud eller kropp. Specific Absorption Rate (SAR) är ett mått som beskriver hur mycket radiofrekvensenergi som absorberas av användarens eller en person i närhetens kropp eller huvud.

Utförs på enheter som använder lågtidsgenomsnittskraft eller skulle vara avsedda att användas på avstånd större än 20 cm från slutanvändaren. T.ex. Bedömningar av maximalt tillåten exponering (MPE).

Vi har mer än 20 års erfarenhet av SAR-testning och kan stödja dig under hela produktutvecklingslivscykeln med vår omfattande tekniska expertis, allt för att säkerställa en säker och pålitlig produkt.

SAR-testkapacitet

 • CE, FCC och ISED SAR-testning
 • Förgodkännandetestning
 • Huvud-, kropp och extremitetskapacitet
 • SAR-mätning av hela kroppen
 • Testfrekvenser mellan 12-6000MHz
 • Vid icke-signal och signallägen
 • Dialektrisk parametervalidering

Vi kan testa följande teknologier och produkter:

 • Alla mobila enheter, satelliter, TETRA, BLE, VHF, UHF och WLAN-enheter
 • Mobila basstationantenner
 • Produkter inom läkemedel, vård, militär och konsument
 • Djurvård (t.ex. spårningsenheter)

Testlokaler

Verkotans SAR-testanläggningar är fullt utrustade med utrustning från myndighetsgodkända premiumleverantören av SAR-utvärderingssystem: SPEAG.

Vi använder DASY5 SAR-testsystem med RX 90-robotarm, utrustad med sonder, vävnadssimulanter och flera olika attrapper, såsom tvilling-SAM, ELI och basstationattrapper.

DASY5 kan utvärdera produkter för SAR inom alla globala SAR-standarder, både för huvud- och kroppsburna enheter.

Ladda ner Verkotans exempel på SAR-testrapport
Exempel på SAR-testrapport

Standarder vi testar enligt:

Våra tester genomförs enligt standarder och specifikationer för den amerikanska, kanadensiska, europeiska och japanska marknaden:

 • USA – FCC Knowledge Database Publications on RF Exposure
 • Kanada – RSS-102, SPR-002
 • EU – EN 50357, EN 50360, EN 50383, EN 50385, EN 50566, EN 62209-1, EN 62209-2, EN 62232, EN 62311, EN 62479
 • Internationellt – IEC 62209-1, IEC 62209-2, IEC 62311, IEEE 1528
Testutrustning
BSTP-A - Basstation vuxenattrapp

Vår 1,8 meter långa basstationsattrapp för bedömningr av vuxenexponering, som är avsedd för SAR- utvärderingar i enlighet med basstationens antennteststandarder (t.ex. IEC 62232).

Dimensioner:

Längd: 1540 mm

Bredd: 339 mm

SAR phantom adult
SAR phantom adult
SPEAG's Modular Flat Phantom (MFP)

SPEAG’s modulära platta attrapper används för överensstämmelsetester av små trådlösa enheter i kroppsburna konfigureringar enlight IEC 62209-2, etc.

Flat Phantom Verkotan
Flat Phantom Verkotan
SPEAG's ELI Phantom

Platt attrapp för överensstämmelsetestning av handhållna och kroppsmonterade trådlösa enheter i frekvensområdet 30 MHz till 6 GHz.

Dimensiner:

Huvudaxel: 600 mm

Lillaxel: 400 mm

ELI Phantom Verkotan
ELI Phantom Verkotan
SPEAG's DASY5 SAR Test System

Vi använder DASY5 SAR-testsystem i RF-avskärmade rum.

DASY5
Verkotan DASY5
SPEAG's TWIN SAM Phantom

Överensstämmelsetestning av trådlösa enheter i handhållna konfigurationer i enlighet med IEC 62209-1, IEEE 1528, etc.

Dimensioner:

Längd: 1000 mm

Bredd: 500 mm

Höjd: adjustable feet

Twin SAM
Twin SAM
Kontakta våra försäljare!

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Kari Komonen

Co-Founder & CEO

+358 40 500 1241

Ilpo Vilén

Sales & Marketing Manager

+358 44 240 4198

Relaterade nyheter

How to prepare for RF exposure testing?

If you are a device manufacturer looking for a laboratory to help you to show the RF exposure compliance of your device, this is an article for you. In this article, we will go briefly through the four different ways to show RF exposure compliance and introduce what all those methods require from a device manufacturer. You will also find step-to-step instructions on how to prepare for RF exposure evaluation with Verkotan. Läs mer

When to show RF exposure compliance with calculations

RF exposure compliance of electronic and electrical equipment with the basic restrictions, or with the reference levels, is usually determined by testing. However, if the product meets certain requirements, the RF exposure compliance can be shown by calculations without any testing. Continue reading for more information about RF exposure calculations. Läs mer

Changes in RF exposure guidance

The FCC has published an update to KDB Publication 447498 D01 General RF Exposure Guidance v06. Changes in this standard indicate that more devices entering the U.S. market require SAR testing. Läs mer

RF exposure testing of wireless charging systems

Wireless charging systems are becoming more common in day-to-day use. Broad range of applications from consumer electronics to automotive employ this technology. For example, mobile phones and tablets as well as electric vehicles may have the option of wireless charging. Wireless charging systems require testing to ensure the safe use these devices. Läs mer