SAR-testning och bedömningar av RF-exponering

SAR-testning måste göras på radioenheter som används närmare än 20 cm från människans huvud eller kropp. Specific Absorption Rate (SAR) är ett mått som beskriver hur mycket radiofrekvensenergi som absorberas av användarens eller en person i närhetens kropp eller huvud.

Utförs på enheter som använder lågtidsgenomsnittskraft eller skulle vara avsedda att användas på avstånd större än 20 cm från slutanvändaren. T.ex. Bedömningar av maximalt tillåten exponering (MPE).

Vi har mer än 20 års erfarenhet av SAR-testning och kan stödja dig under hela produktutvecklingslivscykeln med vår omfattande tekniska expertis, allt för att säkerställa en säker och pålitlig produkt.

SAR-testkapacitet

 • CE, FCC och ISED SAR-testning
 • Förgodkännandetestning
 • Huvud-, kropp och extremitetskapacitet
 • SAR-mätning av hela kroppen
 • Testfrekvenser mellan 30-6000MHz
 • Vid icke-signal och signallägen
 • Dialektrisk parametervalidering

Vi kan testa följande teknologier och produkter:

 • Alla mobila enheter, satelliter, TETRA, BLE, VHF, UHF och WLAN-enheter
 • Mobila basstationantenner
 • Produkter inom läkemedel, vård, militär och konsument
 • Djurvård (t.ex. spårningsenheter)

Testlokaler

Verkotans SAR-testanläggningar är fullt utrustade med utrustning från myndighetsgodkända premiumleverantören av SAR-utvärderingssystem: SPEAG.

Vi använder DASY5 SAR-testsystem med RX 90-robotarm, utrustad med sonder, vävnadssimulanter och flera olika attrapper, såsom tvilling-SAM, ELI och basstationattrapper.

DASY5 kan utvärdera produkter för SAR inom alla globala SAR-standarder, både för huvud- och kroppsburna enheter.

Standarder vi testar enligt:

Våra tester genomförs enligt standarder och specifikationer för den amerikanska, kanadensiska, europeiska och japanska marknaden:

 • USA – FCC Knowledge Database Publications on RF Exposure
 • Kanada – RSS-102, SPR-002
 • EU – EN 50357, EN 50360, EN 50383, EN 50385, EN 50566, EN 62209-1, EN 62209-2, EN 62232, EN 62311, EN 62479
 • Internationellt – IEC 62209-1, IEC 62209-2, IEC 62311, IEEE 1528
Testutrustning
BSTP-A - Basstation vuxenattrapp

Vår 1,8 meter långa basstationsattrapp för bedömningr av vuxenexponering, som är avsedd för SAR- utvärderingar i enlighet med basstationens antennteststandarder (t.ex. IEC 62232).

Dimensioner:

Längd: 1540 mm

Bredd: 339 mm

SAR phantom adult
SAR phantom adult
SPEAG's Modular Flat Phantom (MFP)

SPEAG’s modulära platta attrapper används för överensstämmelsetester av små trådlösa enheter i kroppsburna konfigureringar enlight IEC 62209-2, etc.

Flat Phantom Verkotan
Flat Phantom Verkotan
SPEAG's ELI Phantom

Platt attrapp för överensstämmelsetestning av handhållna och kroppsmonterade trådlösa enheter i frekvensområdet 30 MHz till 6 GHz.

Dimensiner:

Huvudaxel: 600 mm

Lillaxel: 400 mm

ELI Phantom Verkotan
ELI Phantom Verkotan
SPEAG's DASY5 SAR Test System

Vi använder DASY5 SAR-testsystem i RF-avskärmade rum.

DASY5
Verkotan DASY5
SPEAG's TWIN SAM Phantom

Överensstämmelsetestning av trådlösa enheter i handhållna konfigurationer i enlighet med IEC 62209-1, IEEE 1528, etc.

Dimensioner:

Längd: 1000 mm

Bredd: 500 mm

Höjd: adjustable feet

Twin SAM
Twin SAM
Kontakta våra försäljare!

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo

Sales & Marketing Manager

+358 44 240 4198

Relaterade nyheter

SAR Testing

UKCA marking – How does Brexit change the process of getting your product to the Great Britain market?

After leaving EU, Great Britain will be moving from the CE marking to the UKCA marking. Read this article to find out what you need to know about new marking. Läs mer

SAR Testing

Limb SAR – How to get your product on the markets quickly?

As the growth of wireless technology continues, SAR testing and regulations have an increasingly important role in consumer protection. France has new requirements regarding testing of the amount of radio frequency absorbed by the user of wireless device. But what this means for product manufacturers? Läs mer

SAR Testing

Uplink Carrier Aggregation (UL CA) – SAR Testing for the newest technology

As cellular technology is constantly changing and improving, we develop our testing capabilities with it. Long-term evolution uplink carrier aggregation, in short LTE UL CA is the latest global phenomenon in cellular technology. We are proud to have tested products containing this technology for the first time. Läs mer

SAR Testing

Specific absorption rate (SAR) Testing – 5 things for companies to consider

Does your product require SAR testing? Knowing the answer to this question in early stages of product development helps you with certification process and getting your device to market as quickly as possible. Surprisingly, many wireless devices require SAR testing. Läs mer