Vävnadssimulerande vätskor

Verkotan tillhandahåller standardiserade vävnadsimulatorer och anpassade vävnadsimulatorer. Vi erbjuder huvudsimuleringsvätskor, kroppsvävnadssimulerande vätskor, simulatorer för icke-standardtestning och för forskningsändamål. Vätskorna kan användas för att studera hur elektromagnetisk strålning sprider sig genom vävnad.

Vävnadssimulerande vätskor

Våra standardiserade vätskor uppfyller följande standarder:

  • IEEE Std 1528
  • IEC 62209-1
  • IEC 62209-2
  • FCC KDB publikation 865664
Huvudsimulerande vätskor

Dielektriska parametrar simulerande huvudvävnadsparametrar enligt definitionen i de SAR-uppfyllande standarderna IEEE Std 1528, IEC 62209-1, IEC 62209-2 samt FCC KDB publikation 865664.

Application Test FrequencyTolerance
Narrowband150 MHz±5%
450 MHz±5%
700-935 MHz±5%
1700-1900 MHz±5%
2000-2700 MHz±5%
Broadband700-2500 MHz±10%
2500-6000 MHz±10%
Kroppsvävnadssimulerande vätskor

Dielektriska parametrar för kroppssimulerande vätska definieras i FCC KDB publikation 865664.

Application Test FrequencyTolerance
Narrowband700-935 MHz±5%
1700-1900 MHz±5%
2000-2700 MHz±5%
Broadband700-2500 MHz ±10%
2500-6000 MHz±10%
Skräddarsydda vävnadssimulanter

Behöver du simulanter för icke-standardtester eller i forskningssyfte?

Vi har redan skapat olika typer av vävnader åt våra kunder, t.ex. vävnadssimulerande djurmuskel, skalle och hjärna (grå och vit materia), och test av RF-prestanda för implantat inom vården.

Vätskorna kan användas för studier av hur elektromagnetisk strålning sprider sig genom vävnad, eftersom de utvecklats för att ha liknande dielektriska egenskaper för mänsklig vävnad.

Simulanterna är inställda på att representera mänskliga vävnader med en noggrannhet på ± 5% vid en temperatur på 22 ± 0,2 grader. Det finns även tillgång till dielektriska data.

Kontakta våra försäljare!

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att lyssna på dina behov och se om vi kan hjälpa dig med dem.

Arto Salo

Sales & Marketing Manager

+358 44 240 4198

Relaterade nyheter

SAR Testing

UKCA marking – How does Brexit change the process of getting your product to the Great Britain market?

After leaving EU, Great Britain will be moving from the CE marking to the UKCA marking. Read this article to find out what you need to know about new marking. Läs mer

SAR Testing

Limb SAR – How to get your product on the markets quickly?

As the growth of wireless technology continues, SAR testing and regulations have an increasingly important role in consumer protection. France has new requirements regarding testing of the amount of radio frequency absorbed by the user of wireless device. But what this means for product manufacturers? Läs mer

SAR Testing

Uplink Carrier Aggregation (UL CA) – SAR Testing for the newest technology

As cellular technology is constantly changing and improving, we develop our testing capabilities with it. Long-term evolution uplink carrier aggregation, in short LTE UL CA is the latest global phenomenon in cellular technology. We are proud to have tested products containing this technology for the first time. Läs mer

SAR Testing

Specific absorption rate (SAR) Testing – 5 things for companies to consider

Does your product require SAR testing? Knowing the answer to this question in early stages of product development helps you with certification process and getting your device to market as quickly as possible. Surprisingly, many wireless devices require SAR testing. Läs mer